» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 13-2024, издат 2024-02-20
величина 177.67 Kb
0

Одлука о измени Одлуке о приступању изради урбанистичког пројекта за уређење простора и изградњу објеката на катастарским парцелама број 123

Акти градских општина Обреновац
1

Одлука о измени и допуни Одлуке о Градској управи

Акти Града
1

Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда

Акти Града
2

Одлука о измени Одлуке о мрежи установа за децу у Београду

Акти Града
2

Одлука о припремању урбанистичког пројекта за изградњу објеката фарме живине у Рипњу

Акти Града
2

Одлука о измени и допуни оснивачког акта Предузећ а „Лимес” као једночланог друштва са огранич еном одговорношћу

Акти Града
4

Регулациони план дела И и ИИ месне заједнице општине Стари град – блокови 10 и 13

Акти Града
18

Регулациони план дела месне заједнице „Спортски центар” на територији општине Чукарица

Акти Града
31

План парцелације за катастарску парцелу 10036/1 КО Чукарица

Акти Града
32

Измена и допуна Плана постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Звездара

Акти Града
33

Правилник о измени и допуни Правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Градској управи

Акти Града
33

Одлука о оснивању Дечјег позоришног фестивала на Звездари под називом „Позориште Звездариш те”

Акти градских општина Звездара
34

Статут Јавног предузећа „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
38

Одлука о значајним датумима и празницима које прославља – обележава општина Чукарица

Акти градских општина Чукарица
38

Решење о именовању директора ЈП „Пословни простор општине Чукарица – ЈП”

Акти градских општина Чукарица
39

Одлука о завршном рачуну буџета општине Обреновац за 2002. годину

Акти градских општина Обреновац
41

Одлука о утврђивању ерозивног подручја и прописивању противерозивних мера

Акти градских општина Обреновац
42

и 124 КО Рвати

Акти градских општина Обреновац
43

Одлука о приступању изради урбанистичког пројекта за легализацију и доградњу пословног објекта на катастарским парцелама број 2724/7 и 2724/8 КО Велико поље

Акти градских општина Обреновац
43

Одлука о приступању изради плана парцелације за катастарске парцеле број 595/1, 595/2, 595/3, 595/4, 595/5, 595/6, 595/7 и 595/8 КО Рвати

Акти градских општина Обреновац
44

Одлука о измени Одлуке о приступању изради регулационог плана бензинских и гасних пумпи на простору Генералног плана Обреновца

Акти градских општина Обреновац
44

Регулациони план Беглук – Дудови

Акти градских општина Обреновац
58

План за постављање привремених објеката на јавним површинама на територији општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
61

Измена плана постављања привремених покретних објеката на јавним површинама на територији општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
61

Исправка Одлуке о накнади за коришћење градског грађевинског земљишта (пречишћен текст

Исправкe