» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Правилник о измени и допуни Правилника о платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима града Београда и Градској управи

Акти Града
1

Решење о распореду радног времена у Градској управи града Београда

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за коришћење гаража, гаражних места и боксова Јавног предузећа „Градско стамбено” са Одлуком

Акти Града
2

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја између улица: Господара Вучића, Војислава Илића, Краља Остоје, Бачванске, Рада Неимара, Махмута Ибрахимпашића и Струмичке, границе градске шуме „Шумице” и унутрашњег магистралног полупрстена, општина Вождовац

Акти Града
3

Показатељ раста цена на мало у августу 2007. године

Акти Града
4

Решење о престанку мандата одборнику у Скупштини градске општине Гроцка Радиши Јанићијевићу

Акти градских општина Гроцка
4

Решење о потврђивању мандата одборнику у Скупштини градске општине Гроцка Зорану Јовановићу

Акти градских општина Гроцка
4

Решење о престанку мандата одборнику у Скупштини градске општине Гроцка Александру Стојковићу

Акти градских општина Гроцка
4

Решење о потврђивању мандата одборнику у Скупштини градске општине Гроцка Емили Станић

Акти градских општина Гроцка
5

Решење о разрешењу члана Општинског већа општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
5

Решење о избору члана Општинског већа општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
5

Одлука о престанку статуса локалних путева

Акти градских општина Гроцка
5

Одлука о изменама Одлуке о одређивању јавног грађевинског земљишта на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка