» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о буџету Града Београда за 2022. годину

Акти Града
96

Одлука о утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и одређивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2022. години

Акти Града
101

Одлука о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Београда

Акти Града
107

Одлука о локалним комуналним таксама за територију града Београда

Акти Града
110

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева на територији града Београда

Акти Града
111

Одлука о изменама и допунама Одлуке о додатним облицима заштите породиља на територији града Београда

Акти Града
111

Одлука о измени и допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштите

Акти Града
112

Одлука о измени Одлуке о некатегорисаним путевима на територији града Београда

Акти Града
112

Одлука о измени Одлуке о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда

Акти Града
113

Одлука о допуни Одлуке о комуналном реду

Акти Града
114

Одлука о изменама и допунама Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији града Београда

Акти Града
114

Одлука о допуни Одлуке о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда

Акти Града
114

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оглашавању на територији града Београда

Акти Града
115

Ценовник услуга организационих јединица Градске управе Града Београда

Акти Града