» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Одлука о додели назива улице на територији градске општине Раковица

Акти Града
1

Одлука о додели назива улице на територији градске општине Вождовац

Акти Града
1

Одлука о додели назива улице на територији градске општине Палилула

Акти Града
2

Одлука о додели назива улица на територији градске општине Врачар

Акти Града
2

Одлука о додели назива улица на територији градске општине Звездара

Акти Града
2

Одлука о наставку обављања делатности Установе „Градски центар за физичку културу” у форми друштва са ограниченом одговорношћу под називом „Градски центар за физичку културу” д.о.о. Београд

Акти Града
5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Установе културе – Библиотека града Београда

Акти Града
5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Установе културе – Библиотека „Милутин Бојић”

Акти Града
6

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Установе културе – Библиотека „Влада Аксентијевић”, Обреновац

Акти Града
6

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Установе културе – Библиотека „Димитрије Туцовић”

Акти Града
7

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Установе културе – Музеј града Београда

Акти Града
8

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Установе културе – Завод за заштиту споменика културе града Београда

Акти Града
8

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Установе културе – Историјски архив Београда

Акти Града
9

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Установе културе – Педагошки музеј

Акти Града
10

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Установе културе – Музеј афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара

Акти Града
10

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Установе културе – Музеј аутомобила – збирка Братислава Петковића

Акти Града
11

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Установе културе – Кућа легата

Акти Града
12

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Установе културе – Позориште на Теразијама

Акти Града
12

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Установе културе – Београдско драмско позориште

Акти Града
13

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Установе културе – Југословенско драмско позориште

Акти Града
13

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Установе културе – Позориште Атеље 212

Акти Града
14

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Установе културе – Позориште „Звездара театар”

Акти Града
14

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Установе културе – Битеф театар

Акти Града
15

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Установе културе – Позориште Бошко Буха

Акти Града
16

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Установе културе – Мало позориште „Душко Радовић”

Акти Града
16

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Установе културе – Позориште лутака „Пинокио”

Акти Града
17

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Установе културе – Позориште „Пуж”

Акти Града
17

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Установе културе – Омладинско позориште „ДАДОВ” Београд

Акти Града
18

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Установе културе – Културни центар Београда

Акти Града
19

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Установе културе – Установа културно-образовних делатности Дом омладинеБеограда

Акти Града
19

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Установе културе – Дечји културни центар Београд

Акти Града
20

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Установе културе – Центар за ликовно образовање

Акти Града
20

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Установе културе – Продајна галерија „Београд”

Акти Града
21

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Установе културе – Центар београдских фестивала

Акти Града
22

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Установе културе – Театар Вук

Акти Града
22

Одлука о изменама Одлуке о оснивању Установе културе – Позориште КПГТ

Акти Града
23

Одлука о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”

Акти Града
23

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд”

Акти Града
24

Одлука о усвајању Предлога Концесионог акта о потреби поверавања управљања системом јавних бицикала на територији града Београда у поступку јавно-приватног партнерства са елементима концесије

Акти Града
24

Одлука о усвајању Предлога пројекта јавно – приватног партнерства у обављању комуналне делатности јавног линијског речног превоза путника на акваторији града Београда

Акти Града
24

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”

Акти Града
24

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Апотекарске установе – Апотека „Београд”

Акти Града
25

Решење о именовању вршиоца дужности директора Апотекарске установе – Апотека „Београд”

Акти Града
25

Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Апотекарске установе – Апотека „Београд”

Акти Града
25

Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Апотекарске установе – Апотека „Београд”

Акти Града
25

Решење о давању сагласности на Предлог одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Јавног предузећа кабловска дистрибуција Сурчин

Акти Града