» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
1

Одлука о буџету Градске општине Савски венац за 2022. годину са Кадровским планом Управе Граске општине Савски венац за 2022. годину

Акти градских општина Савски венац
15

Решење о изменама и допунама Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Савски венац у сталном саставу

Акти градских општина Савски венац
15

Одлука о буџету Градске општине Сурчин за 2022. годину

Акти градских општина Сурчин
45

Одлука о јавним паркиралиштима на територији градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
47

Одлука о изради Плана детаљне регулације дела насеља Бољевци – Милинковић компани, Градска општина Сурчин

Акти градских општина Сурчин
48

Правилник о критеријумима и поступку одобравања средстава за избор пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
51

Решење о измени Решења о именовању Општинске изборне комисије Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
51

Решење о измени и допуни Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
52

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2022. годину

Акти градских општина Сурчин
52

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин за 2022. годину

Акти градских општина Сурчин
52

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа Кабловска дистрибуција, Сурчин за 2022. годину

Акти градских општина Сурчин
52

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже Сурчин за 2022. годину

Акти градских општина Сурчин
53

Решење о давању сагласности на Програм рада Установе културе – Културни центар Сурчин за 2022. годину

Акти градских општина Сурчин
53

Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Градске општине Сурчин за 2022. годину

Акти градских општина Сурчин
53

Закључак о усвајању Годишњег плана рада Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Сурчин за 2022. годину

Акти градских општина Сурчин
53

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела насеља Бољевци – Милинковић компани, Градска општина Сурчин

Акти градских општина Сурчин
55

Колективни уговор Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” Београд

Колективни уговори