» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 41-2024, издат 2024-04-19
величина 197.14 Kb
1

Декларација о улози функције управљања људским ресурсима у Градској општини Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Одлука о престaнку мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Одлука о буџету Градске општине Врачар за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину

Акти градских општина Врачар
19

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе Центар за образовање и културу „Божидарац 1947”, Београд

Акти градских општина Врачар
20

Одлука о усвајању Плана постављања привремених објеката на подручју градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
22

Одлука о окончању ликвидације установе Народни универзитет „Божидар Аџија” – у ликвидацији

Акти градских општина Врачар
22

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Врачар у сталном саставу

Акти градских општина Врачар
23

Одлука о буџету Градске општине Нови Београд за 2022. годину

Акти градских општина Нови Београд
42

Одлука о допуни Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
42

Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и лица других мигрантских група у градској општини Нови Београд за период 2022–2025.

Акти градских општина Нови Београд
57

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Нови Београд у сталном саставу

Акти градских општина Нови Београд
57

Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Нови Беорад

Акти градских општина Нови Београд
58

Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац