» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Одлука о буџету Градске општине Земун за 2022. годину

Акти градских општина Земун
28

Одлука о месним заједницама на територији градске општине Земун

Акти градских општина Земун
31

Одлука о сталним манифестацијама у области спорта од значаја за градску општину Земун

Акти градских општина Земун
31

Одлука о измени Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у градској општини Земун

Акти градских општина Земун
32

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Туристичко-културног центра Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
33

Одлука о измени Одлуке о некатегорисаним путевима и саобраћајним површинама у јавном коришћењу унутар блока на подручју градске општине Земун

Акти градских општина Земун
33

Решење о изменама Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
34

Закључак о усвајању Акционог плана за младе градске општине Земун

Акти градских општина Земун
34

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
34

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
34

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
35

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
35

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
35

Одлука о буџету Градске општине Стари град за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину са Кадровским планом Градске општине Стари град за 2022. годину

Акти градских општина Стари град
65

Одлука о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Гадске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
70

Решење о измени Решења о образовању Савета за заштиту животне средине Скупшт ине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
71

Решење о изменама и допунама Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Стари град у сталном саставу

Акти градских општина Стари град
71

Решење о престанку мандата члану Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
71

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан ГалеМушкатировић”

Акти градских општина Стари град
72

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд”

Акти градских општина Стари град
72

Решење о давању сагласности на Програм рада Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд” за 2022. годину

Акти градских општина Стари град
72

Колективни уговор код послодавца Јавног комуналног предузећа „10. октобар” Барајево

Колективни уговори