» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

и допунама Одлуке о постављању плутајућих објеката на водном земљишту на територији града Београда

Акти Града
1

Одлука о начину контроле нивоа буке из угоститељских објеката на територији града Београда

Акти Града
2

Одлука о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у области добровољног ватрогаства на територији града Београда

Акти Града
5

Одлука о измени и допуни Одлуке о пречишћавању и дистрибуцији воде

Акти Града
5

Одлука о изради плана детаљне регулације за блок између улица: Војвођанске, Сурчинске и Душана Вукасовића, Градска општина Нови Београд

Акти Града
6

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању „Фондације за децу и младе Београда”

Акти Града
7

Одлука о промени оснивачког акта установе културе Гварнеријус Центар лепих уметности Јована Колунџије Београд, установа културе од националног значаја

Акти Града
10

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”

Акти Града
11

Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених изворних и уступље них јавних прихода у трајни улог у капиталу Холдинг компаније Памучни комбинат „Yumco” а.д. Врање, насталих након 30. јуна 2020. године до дана 26. маја 2021. године, са припадајућом каматом до 30. септембра 2021. године

Акти Града
12

Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу Привредног друштва „Симпо шик” д.о.о. Куршумлија, са стањем на дан 26. августа 2021. године, са припадајућом каматом до дана 26. августа 2021. године

Акти Града
12

Измене и допуне Плана детаљне регулације за део блока између улица: Адмирала Гепрата, Кнеза Милоша, Балканске и Немањине, Градска општина Савски венац

Акти Града
15

Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културе Гварнеријус

Акти Града
15

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду

Акти Града
20

Закључак о усвајању Информације о потреби уклањања плутајућих предмета и наплавина око плутајућих објеката и отпадних вода са плутајућих објеката на територији града Београда

Акти Града
20

Решење о измени и допуни Решења о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач Град Београд за 2022. годину

Акти Града