» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Београда за 2022. годину

Акти Града
12

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за део блока између улица Ужичке, Крајишке, Качаничке и Иличићеве, градска општина Савски венац

Акти Града
13

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
13

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
14

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
14

Одлука о разрешењу и именовању председника, заменика председника, чланова, заменика чланова, секретара и заменика секретара Изборне комисије Градске општине Стари град у сталном саставу

Акти градских општина Стари град
15

Решење о изменама Решења о образовању Савета за грађевинске и комуналне послове Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
16

Решење о давању сагласности на Финансијски план пословања Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд” за 2022. годину, са пројекцијама за 2023. и 2024. годину

Акти градских општина Стари град
16

Решење о престанку мандата начелника Управе Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
16

Решење о постаљењу в. д. начелника Управе Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
17

Исправка Колективног уговора код послодавца Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП

Исправкe