» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о разрешењу и именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова, секретара и заменика секретара Градске изборне комисије у сталном саставу

Акти Града
3

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Вождовац за 2022. годину

Акти градских општина Вождовац
18

Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Вождовац у сталном саставу

Акти градских општина Вождовац
19

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Пословни центар – Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
20

Решење о измени Решења о избору Комисије за административна и мандатна питања Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
21

Решење о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора ЈП „Пословни центар – Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
21

Решење о измени Решења о избору савета месних заједница на територији градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
21

Одлука о допуни Одлуке о организацији Управе Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
22

Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Палилула у сталном саставу

Акти градских општина Палилула
22

Одлука о разрешењу и именовању чланова Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Барајево
24

Решење о давању сагласности на Први ребаланс Програма пословања ЈКП „10. октобар” Барајево за 2022. годину

Акти градских општина Барајево