» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о расписивању Измене број 1 јавног позива са суфинансирање мере енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Београда – на подручју градске општине Палилула са Изменом број 1 јавног позива

Акти Града
2

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Одлука о разрешењу и именовању председника, заменика председника, чланова, заменика чланова, секретара и заменика секретара Изборне комисије Градске општине Врачар у сталном саставу

Акти градских општина Врачар
3

Одлука о измени Одлуке о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде

Акти градских општина Врачар
3

Одлука о утврђивању садржаја и вредности финансијске помоћи за децу и породицу из буџета Градске општине Врачар за 2022. годину

Акти градских општина Врачар
4

Одлука о утврђивању износа за награђивање ученика у 2022. години који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде

Акти градских општина Врачар
5

Одлука о врсти, обиму и критеријумима за награђивање ученика и студената из буџета Градске општине Врачар за 2022. годину

Акти градских општина Врачар
6

Одлука о измени и допуни Одлуке о сталним манифестацијама у области спорта од значаја за градску општину Земун

Акти градских општина Земун
6

Одлука о изменама Одлуке о праву на новогодишњу новчану честитку мајци прворођене девојчице и прворођеног дечака рођених 1. јануара

Акти градских општина Земун
7

Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Земун у сталном саставу

Акти градских општина Земун
8

Решење о давању сагласности на Статут Туристичке организације Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
8

Пословник о раду Изборне комисије Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
11

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
11

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
12

Одлука о измени Одлуке о наградама Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
12

Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Лазаревац у сталном саставу

Акти градских општина Лазаревац
14

Решење о избору члана Комисије за кадровска и административна питања Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
14

Решење о избору члана Савета за буџет и финансије Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
14

Решење о именовању председника Надзорног одбора Центра за културу Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
14

Решење о именовању два члана Управног одбора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
14

Решење о давању сагласности на Одлуку о трећој промени Статута Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
15

Решење о давању сагласности на План и програм рада Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац, са Финансијским планом за 2022. годину

Акти градских општина Лазаревац
15

Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Градске општине Лазаревац за 2022. годину са Финансијским планом

Акти градских општина Лазаревац
15

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Лазаревца за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године

Акти градских општина Лазаревац
15

Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за културу Лазаревац са Финансијским планом прихода и расхода за 2022. годину

Акти градских општина Лазаревац
16

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Топлификација” Лазаревац за 2022. годину

Акти градских општина Лазаревац
16

Правилник о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
22

Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Општинске изборне комисије Градске општине Младеновац у сталном саставу

Акти градских општина Младеновац