» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине Града Београда

Акти Града
2

Одлука о измени Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за град Београд

Акти Града
2

Одлука о допунама Одлуке о комуналном реду

Акти Града
3

Одлука о измени и допуни Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Акти Града
3

Одлука о измени и допуни Одлуке о јавном превозу путника у линијској пловидби на територији града Београда – 3

Акти Града
4

Одлука о изради плана детаљне регулације за део блока између улица Ужичке, Крајишке, Качаничке и Иличићеве, Градска општина Савски венац

Акти Града
5

Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица Анастаса Јовановића, Драгана Павловића, Михаила Гавриловића и Господара Вучића, Градска општина Врачар

Акти Града
6

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације насеља „Алтина 2” у Земуну, за Блок 30

Акти Града
7

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о изради плана детаљне регулације подручја Железничке станице „Макиш”, Градска општина Чукарица и Одлуке о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације подручја Железничке станице „Макиш”, Градска општина Чукарица

Акти Града
7

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о изради плана детаљне регулације подручја између улица: Стјепана Филиповића, Драгана Манцеа и Главне железничке станице „Београд центар”, Градска општине Савски венац

Акти Града
8

Одлука о оснивању Установе културе – Академско културно-уметничко друштво „Иво Лола Рибар”

Акти Града
11

План детаљне регулације блока између улица Немањине, Светозара Марковића, Краља Милана и Краља Милутина, градске општине Савски венац и Врачар

Акти Града
35

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације насеља „Алтина 2” у Земуну, за Блок 30

Акти Града