» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о додели назива улици на територији градске општине Земун

Акти Града
1

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”

Акти Града
2

Одлука о повећању основног капитала Привредног друштва „Градски центар за физичку културу” д.о.о

Акти Града
2

Одлука о повећању основног капитала Привредног друштва Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о

Акти Града
3

Одлука о престанку важења Одлуке о повећању основног капитала Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија” Београд број 3-47/20-С од 3. марта 2020. године

Акти Града
3

Одлука о повећању основног капитала Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија” Београд

Акти Града
3

Одлука о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” Београд

Акти Града
4

Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу Привредног друштва за производњу наменских производа „ППТ – наменска” АД Трстеник, са стањем главног дуга на дан 31. децембра 2016. године и отпису камате на дан 31. децембра 2016. године и отпису припадајуће камате на главни дуг од 1. јануара 2017. године до 8. фебруара 2022. године

Акти Града
5

Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2022. годину

Акти Града
54

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”

Акти Града
54

Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Београдске пијаце” Београд

Акти Града