» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Театру Вук

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Дечјем културном центру Београд

Акти Града
1

Одлука о усвајању годишњег ликвидационог извештаја Центра за културу и спорт „Шумице” – у ликвидацији за 2021. годину

Акти градских општина Вождовац
2

Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни центар – Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
2

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Пословни центар – Вождовац

Акти градских општина Вождовац
3

Решење о изменама Решења о избору савета месних заједница на територији градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
3

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Стари град за 2021. годину

Акти градских општина Стари град
35

Одлука о покретању поступка израде плана развоја Градске општине Стари град за период од 2023. године до 2030. године

Акти градских општина Стари град
36

Решење о престанку функције вршиоцу дужности директора Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
36

Решење о престанку мандата члану Управног одбора „Староградске фондације”

Акти градских општина Стари град
36

Решење о усвајању Годишњег извештаја локалног омбудсмана градске општине Стари град за 2021. годину

Акти градских општина Стари град
36

Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
44

Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
51

Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа ЈП 1/22

Акти градских општина Лазаревац
57

Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22

Акти градских општина Лазаревац