» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о допуни Решења о утврђивању списка наручилаца за чије потребе Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки спроводи поступке централизованих јавних набавки

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Југословенском драмском позоришту

Акти Града
2

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Сурчин за 2021. годину

Акти градских општина Сурчин
43

Одлука о првој измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 2022. годину

Акти градских општина Сурчин
70

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
71

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за изградњу продуктовода од комплекса предузећа „ ВМЛ” у Сурчину до пристаништа на левој обали реке Саве, градска општина Сурчин са Решењем

Акти градских општина Сурчин
75

Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2022. годину

Акти градских општина Сурчин
75

Решење о давању сагласности на Посебан Програм за субвенције из буџета Градске општине Сурчин Јавном предузећу за обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин за 2022. годину

Акти градских општина Сурчин
76

Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин за 2022. годину

Акти градских општина Сурчин
76

Закључак о усвајању Извештаја о извршењу буџета Градске општине Сурчин за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године

Акти градских општина Сурчин