» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измена и допуна Плана детаљне регулације подручја између улица Панчине, Светог Николе, Трнавске, источне границе КП 2277/1 КО Звездара и Улице Вељка Дугошевића, градска општина Звездара

Акти Града
2

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2021. годину

Акти градских општина Палилула
26

Одлука о обављању послова екстерне ревизије завршног рачуна буџета Градске општине Палилула за 2021. годину

Акти градских општина Палилула
27

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Сопот”

Акти градских општина Сопот
27

Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
27

Решење о именовању директора Туристичке организације Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
28

Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин

Акти градских општина Сурчин
28

Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Установе културе – Културни центар Сурчин

Акти градских општина Сурчин
28

Решење о давању сагласности на Извештај о раду Установе културе – Културни центар Сурчин за 2021. годину

Акти градских општина Сурчин
28

Решење о давању сагласности на Измену Програма рада Установе културе – Културни центар Сурчин за 2022. годину

Акти градских општина Сурчин
29

Решење о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке организације Градске општине Сурчин за 2021. годину

Акти градских општина Сурчин
29

Решење о давању сагласности на Измену Програма рада Туристичке организације Градске општине Сурчин за 2022. годину

Акти градских општина Сурчин
29

Одлука о стављању ван снаге Одлуке Већа Градске општине Сурчин број III-01-06-90-409/19 од 30.децембра 2019. године („Службени лист Града Београда”, број 145/19)

Акти градских општина Сурчин
29

Одлука о уступању кватромарана на управљање и коришћење Туристичкој организацији ГО Сурчин

Акти градских општина Сурчин