» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд – 1

Акти градских општина Нови Београд
1

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд” са Огласом

Акти градских општина Нови Београд
2

Решење о утврђивању престанка дужности председника градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
2

Решење о утврђивању престанка дужности заменика председника градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
3

Решење о утврђивању престанка дужности члановима Већа Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
3

Решење о избору председника градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
3

Решење о избору заменика председника градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
3

Решење о избору чланова Већа Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
4

Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса са избор директора Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
4

Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама основних комуналних услуга – испорука воде за пиће, одвођење искоришћених вода (канализација) и изношење смећа са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
6

Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама за паркирање на општим јавним паркиралиштима на територији градске општине Лазаревац са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
7

Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама за паркирање на посебним јавним паркиралиштима на територији градске општине Лазаревац са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
8

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о ценама погребних услуга са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
9

Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама пијачних услуга ЈПКП „Лазаревац” са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
11

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о ценама осталих услуга са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
13

Анекс I Колективног уговора Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце” Београд, број 8248/2021 од 21. децембра 2021. године и број Г број 4011-9163од 24. децембра 2021. године

Колективни уговори