» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
1

Одлука о начину и поступку доделе стамбене подршке ратним војним инвалидима и породицама палих бораца стицањем својине на стану изграђеном средствима донације Владе Јапана

Акти Града
3

Одлука о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга

Акти Града
4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Акти Града
4

Одлука о измени Одлуке о јавним паркиралиштима

Акти Града
5

Одлука о измени и допуни Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд

Акти Града
5

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Установе социјалне заштите „Прихватилиште за одрасла и стара лица”

Акти Града
5

Решење о измени Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда

Акти Града
6

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”

Акти Града
6

Решење о утврђивању престанка функције члановима Градског већа Града Београда

Акти Града
7

Решење о избору чланова Градског већа Града Београда

Акти Града
7

Решење о престанку функције заменика градског правобраниоца Града Београда

Акти Града
7

Решење о престанку функције заменика градског правобраниоца Града Београда

Акти Града
7

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Апотекарске установе Апотека „Београд”

Акти Града
7

Решење о разрешењу вршоца дужности заменика директора Апотекарске установе Апотека „Београд”

Акти Града
8

Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Апотекарске установе Апотека „Београд”

Акти Града
8

Решење о утврђивању престанка дужности директора Јавног предузећа за управљање јавним путевима „Путеви Београда”

Акти Града
8

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање путевима „Путеви Београда”

Акти Града
8

Решење о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација” Београд

Акти Града
8

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”, Београд

Акти Града
9

Решење о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа „Београд-пут”, Београд

Акти Града
9

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београд-пут”,Београд

Акти Града
9

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП”

Акти Града
9

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП

Акти Града
10

Решење о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије” Београд

Акти Града
10

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије” Београд

Акти Града
10

Решење о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”

Акти Града
10

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”

Акти Града
10

Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа „Градско стамбено” Београд

Акти Града
11

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Градско стамбено” Београд

Акти Града
11

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Урбанистичког завода Београд ЈУП

Акти Града
11

Решење о именовању вршиоца дужности директора Урбанистичког завода Београда ЈУП

Акти Града
11

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Сава центар”

Акти Града
11

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Сава центар”

Акти Града
12

Решење о престанку дужности директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање послова превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду

Акти Града
12

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду

Акти Града
12

Решење о разрешењу директора Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда

Акти Града
12

Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда

Акти Града
12

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Фондације за младе таленте Града Београда

Акти Града
13

Решење о усвајању Извештаја о реализацији Локалног плана управљања отпадом града Београда 2021–2030. за 2021. годину

Акти Града
13

Показатељ повећања потрошачких цена у јулу 2022. године

Акти Града
13

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
14

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац из Обреновца о измени и допуни Одлуке о ценовнику услуга за пренос возила специјалном дизалицом „Паук” са одлуком

Акти градских општина Обреновац
15

Анекс I Колективног уговора код послодавца ЈП „Пословни центар Чукарица”

Колективни уговори