» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

Одлука о измени и допуни Упутства за спровођење Закона о локалним изборима за избор одборника Скупштине града Београда на изборима расписаним за 11. мај 2008. године

Акти Града
1

Решење о измени Решења о одређивању бирачких места на територији града Београда за гласање на изборима 11. маја 2008. године

Акти Града
2

Правилник о измени и допуни Правилника о платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима града Београда и Градској управи

Акти Града
2

Правилник о измени и допуни Правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Градској управи

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о систематизацији послова установе „Прихватилиште за одрасла и стара лица”, Београд

Акти Града
3

Решење о измени и допуни Решења о општим паркиралиштима

Акти Града
4

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Стари град за 2007. годину

Акти градских општина Стари град
9

Закључак о неангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета градске општине Стари град за 2007. годину

Акти градских општина Стари град
9

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Стари град за 2008. годину

Акти градских општина Стари град
14

Решење о изменама и допунама Решења о именовању Општинске изборне комисије градске општине Стари град у сталном саставу

Акти градских општина Стари град
14

Одлука о другој измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2008. годину

Акти градских општина Обреновац
15

Одлука о измени Одлуке о уређивању обављања појединих послова у комуналној делатности одржавања чистоће на територији општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
15

План постављања покретних привремених објеката на јавним површинама на територији општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
17

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Обреновац

Акти градских општина Обреновац
18

Одлука о изменама и допунама Статута ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти јавних комуналних предузећа