» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Решење о допуни Решења о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Акти Града
1

Одлука о престанку мандата одборнице Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
2

Одлука о потврђивању мандата одборнице Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
2

Решење о утврђивању престанка дужности заменика секретара Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
2

Решење о утврђивању престанка дужности локалног омбудсмана Градске општине Савски венац 2 Решење о утврђивању престанка дужности заменице локалног омбудсмана Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
3

Решење о утврђивању престанка дужности заменице локалног омбудсмана Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
3

Решење о утврђивању престанка дужности заменице локалног омбудсмана Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
3

Решење о избору локалног омбудсмана Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
3

Решење о избору заменице локалног омбудсмана Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
3

Решење о избору заменице локалног омбудсмана Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
4

Решење о избору заменице локалног омбудсмана Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
4

Решење о утврђивању престанка дужности чланице Управног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
4

Решење о именовању чланице Управног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
4

Решење о давању сагласности на Ценовник о утврђивању закупнине за пословни простор који користи Градска општина Лазаревац, са Ценовником

Акти градских општина Лазаревац
6

Решење о утврђивању престанка рада на положају начелнику Управе Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
6

Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Управе Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
6

Закључак о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Туристичке организације Градске општине Сурчин о измени и допуни важећег Ценовника са одлуком

Акти градских општина Сурчин