» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о измени Одлуке о употреби имена, грба и заставе Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
1

Одлука о верификацији Правилника о суфинансирању пројекта смањења загађења ваздуха из индивидуалних извора на територији градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
2

Одлука о верификацији Правилника о изменама и допунама Правилника о суфинансирању пројекта смањења загађења ваздуха из индивидуалних извора на територији градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
2

Решење о измени Решења о избору председника Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
2

Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
2

Решење о избору члана Већа Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
2

Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Решење о давању сагласности на употребу имена Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”, Београд

Акти градских општина Звездара
3

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”, Београд

Акти градских општина Звездара
3

Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”, Београд

Акти градских општина Звездара
3

Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Раковица за 2022. годину

Акти градских општина Раковица
36

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
36

Одлука о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
40

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката цркава и верских заједница који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
41

Одлука о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
45

Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
45

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Центра за културу и образовање Раковица о трећем ребалансу Плана расхода и издатака за 2022. годину

Акти градских општина Раковица
45

Решење о давању сагласности на одлуке Надзорног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица” о усвајању измене Програма пословања ЈП „Пословни центар – Раковица” и измене и допуне Посебног програма коришћења субвенција из буџета Градске општине Раковица за 2022. годину

Акти градских општина Раковица