» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о изменама и допунама Решења о општим паркиралиштима

Акти Града
1

Показатељ повећања потрошачких цена у августу 2022. године

Акти Града
2

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
2

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
2

Одлука о окончању ликвидације Центра за културу и спорт „Шумице” у ликвидацији

Акти градских општина Вождовац
3

Решење о утврђивању престанка мандата члана Савета за младе Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
3

Решење о изменама Решења о избору савета месних заједница на територији градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
3

Решење о престанку функције члану Већа Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
3

Решење о избору члана Већа Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
4

Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Управе Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
4

Одлука о намирењу дуговања ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић” Београд

Акти градских општина Стари град
4

Одлука којом се констатује да је Предлог програма инфраструктурног опремања стадиона ФК „Дорћол” од посебног интереса за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у градској општини Стари град

Акти градских општина Стари град
4

Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
5

Одлука о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Стари град (пречишћен текст)

Акти градских општина Стари град
7

Одлука о доношењу Допуне Програма гасификације насеља на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
8

Решење о утврђивању престанка функције директора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
8

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа Спортско-културни центар„Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
8

Правилник о измени Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошње топле воде за подстицање и унапређење енергетске ефикасности

Акти градских општина Обреновац
9

Правилник о измени Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП 1/22

Акти градских општина Обреновац
9

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Музичке школе „Ватрослав Лисински”, Београд

Исправкe