» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
1

Решење о утврђивању престанка функције чланова Већа Градске општине Палилула због поднете оставке

Акти градских општина Палилула
2

Решење о избору чланова Већа Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
2

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Туристичке организације Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
2

Решење о давању сагласности на Статут Туристичке организације Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
2

Одлука о успостављању сарадње Градске општине Стари град у Београду, Република Србија и Града Вићенце, Регија Венето, Република Италија

Акти градских општина Стари град
3

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
3

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
3

Решење о констатовању престанка мандата члана Већа Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
3

Решење о избору члана Већа Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
4

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни центар Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
4

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни центар Чукарица” 4 Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Спортске организације Чукарица

Акти градских општина Чукарица
4

Решење о именовању вршиоца дужности директора Спортске организације Чукарица

Акти градских општина Чукарица
4

Решење о додели одборничког мандата

Акти градских општина Чукарица
7

Одлука о начину обављања комуналне делатности управљања отпадом на територији ГО Барајево 5 Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
7

Решење о именовању Општинског савета родитеља Градске општине Барајево за школску 2022/23. годину

Акти градских општина Барајево
8

Решење о давању сагласности на Други ребаланс Програма пословања ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
8

Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈКП „10. октобар” Барајево за 2021. годину

Акти градских општина Барајево
8

Решење о давању сагласности на Одлуку о спровођењу поступка отуђења расходованих основних средстава ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
8

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени цена производа и услуга ЈКП „10. октобар” Барајево за 2022. годину

Акти градских општина Барајево
8

Одлуку о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
8

Одлуку о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
9

Решење о престанку функције заменика секретара Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
9

Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
9

Решење о именовању вршиоца дужност директора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
9

Решење о престанку дужности в. д. директора Центра за културу Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
9

Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за културу Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
10

Правилник о допуни Правилника о суфинaнсирању мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградњу соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22

Акти градских општина Младеновац
10

Правилник о допуни Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације, породичних кућа и станова ЈП 1/22

Акти градских општина Младеновац
11

Решење о постављењу на положај

Акти градских општина Обреновац
11

Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот