» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја између улица Патријарха Димитрија, Мишка Крањца, Борске и насеља Миљаковац, Градска општина Раковица

Акти Града
2

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
3

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
3

Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Савски венац за 2022. годину

Акти градских општина Савски венац
20

Решење о измени Решења о избору Комисије за административна, кадровска и мандатна питања Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
20

Решење о изменама Решења о избору Комисије за прописе, представке и предлоге Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
20

Решење о именовању Општинског савета родитеља Градске општине Савски венац за школску 2022/2023 годину

Акти градских општина Савски венац
21

Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2022. годину

Акти градских општина Барајево
48

Одлука о проглешењу некатегорисаних путева

Акти градских општина Барајево
49

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Плана и програма рада са финансијским планом Центра за културу Барајево за 2022. годину

Акти градских општина Барајево
49

Решење о разрешењу председника Привременог савета Месне заједнице Шиљаковац

Акти градских општина Барајево
49

Решење о именовању председника Привременог савета Месне заједнице Шиљаковац

Акти градских општина Барајево
49

Решење о разрешењу заменика председника Привременог савета Месне заједнице Шиљаковац

Акти градских општина Барајево
49

Решење о именовању заменика председника Привременог савета Месне заједнице Шиљаковац

Акти градских општина Барајево
50

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу о деветој допуни Ценовника услуга предузећа са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
51

Одлука о промени Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „10. октобар” Барајево (пречишћен текст)

Акти јавних предузећа и других организација