» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Градска чистоћа” на Ценовник услуга које се односе на спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама (глодари, комарци, крпељи) мерама дезинсекције и дератизације на јавним површинама на територији града Београда са Ценовником

Акти Града
2

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Градска чистоћа” на Одлуку о утврђивању цена услуга третмана кабастог отпада који се због свог састава и карактеристика не може одлагати у опрему за сакупљање комуналног отпада са Одлуком

Акти Града
2

Наредба о спровођењу активности општинских штабова и стручно-оперативних тимова у зимскимусловима у сезони 2022/2023. године

Акти Града
4

Показатељ повећaња потрошачких цена у октобру 2022. године

Акти Града
4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину са Изменама кадровског плана Градске општине Стари град за 2022. годину

Акти градских општина Стари град
36

Одлука о изменама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
37

Одлука о пружању правне помоћи у Градској општини Стари град

Акти градских општина Стари град
38

Одлука о јавним расправама

Акти градских општина Стари град
41

Одлука о именовању чланова Савета родитеља предшколске установе са територије градске општине Стари град за школску 2022/2023. годину

Акти градских општина Стари град
42

Одлука о именовању чланова Савета родитеља основних школа са територије градске општине Стари град за школску 2022/2023. годину

Акти градских општина Стари град
43

Одлука о именовању чланова Савета родитеља средњих школа са територије градске општине Стари град за школску 2022/2023. годину

Акти градских општина Стари град
43

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
44

Решење о измени и допуни Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
44

Решење о давању претходне сагласности Управном одбору Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд” да распише и спроведе јавни конкурс за именовање директора

Акти градских општина Стари град
44

Одлука о додели Награде градске општине Чукарица „Матија Бан”

Акти градских општина Чукарица
45

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу о Десетој измени Ценовника услуга предузећа са Одлуком

Акти градских општина Обреновац