» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о износу новчаног давања породиљи, новчаног давања незапосленој породиљи, новчаног давања породиљи за прворођено дете, новчаног давања породиљи за трећерођено дете, новчаног давања породиљи за близанце, новчаног давања породиљи за другорођено дете и новчаног давања породиљи за четврторођено дете за 2023. годину

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Омладинском позоришту „ДАДОВ”, Београд

Акти Града
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације подручја Јајинци – целина А2, општина Вождовац, за Блок А2–2

Акти Града
3

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела Блока 65 уз Булевар хероја са Кошара, градска општина Нови Београд

Акти Града
4

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блокове између улица: Теодора Драјзера, Цара Ираклија, Вајара Ђоке Јовановића, Толстојеве и Булевара кнеза Александра Карађорђевића, градска општина Савски венац

Акти Града
5

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део блока уз Заплањску улицу, градска општина Вождовац

Акти Града
6

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за део подручја западно од Улице Тошин бунар (од Булевара Арсенија Чарнојевића до Улице прилаз) до Улице Марије Бурсаћ, градске општине Земун и Нови Београд, за спортски комплекс између улица Студентске, Тошин бунар и ауто-пута Е75

Акти Града
7

Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
8

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
8

Решење о продужењу мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
9

Решење о продужењу мандата вршиоца дужности директора Центра за културу Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
9

Закључак о давању сагласности за брисање објекта – некатегорисаног пута

Акти градских општина Сурчин
9

Закључак о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин на Одлуку о утврђивању ценовника ЈП „Сурчин” са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
19

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Ђура Даничић”, Београд

Исправкe