» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Решење о давању сагласности на Ценовник услуге грејања са Ценовником

Акти градских општина Лазаревац
2

Решење о давању сагласности на Ценовник услуга које пружа ЈП „Топлификација” Лазаревац са Ценовником

Акти градских општина Лазаревац
5

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
5

Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
7

Одлука о седмој измени Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2022. годину

Акти градских општина Обреновац
34

Одлука о буџету Градске општине Обреновац за 2023. годину

Акти градских општина Обреновац
58

Одлука о Управи Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
70

Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу железничке пруге и железничке станице са мостом преко реке Колубаре у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
73

Одлука о другој измени Одлуке о образовању и именовању Комисије за планове

Акти градских општина Обреновац
73

Одлука о усвајању Етичког кодекса функционера локалне самоуправе

Акти градских општина Обреновац
77

Кодекс понашања службеника и намештеника Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
79

Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
80

Решење о образовању Савета родитеља установа са подручја градске општине Обреновац за школску 2022/23. годину

Акти градских општина Обреновац
80

Решење о давању сагласности на Одлуку о седмој измени Одлуке о зонирању и утврђивању висине закупнина за пословни простор којим управља Јавно предузеће „Пословни простор” Обреновац са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
81

Решење о првој измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
82

Решење о разрешењу функције вршиоца дужности директора Јавног предузећа Спортско-културни центар„Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
82

Решење о именовању директора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
83

Одлука о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац