» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 39-2024, издат 2024-04-05
величина 186.92 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Вождовац за 2022. годину

Акти градских општина Вождовац
17

Одлука о буџету Градске општине Вождовац за 2023. годину

Акти градских општина Вождовац
33

Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању и утврђивању подручја месних заједница на територији општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
33

Решење о изменама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуација на територији градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
33

Решење о изменама Решења о избору Савета месних заједница на територији градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
34

Одлука о буџету Градске општине Савски венац за 2023. годину са Кадровским планом Управе Градске општине Савски венац за 2023. годину

Акти градских општина Савски венац
50

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
55

Одлука о образовању јединице цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање за територију градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
56

Одлука о измени Одлуке о образовању Савета за здравље Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
57

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
57

Решење о допуни Решења о именовању Општинског савета родитеља Градске општине Савски венац за школску 2022/2023. годину

Акти градских општина Савски венац