» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Решење о давању сагласности на Ценовник Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд” са Ценовником

Акти Града
80

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
81

Одлука о буџету Градске општине Нови Београд за 2023. годину

Акти градских општина Нови Београд
98

Одлука о измени и допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд” са Законом о јавним предузећима

Акти градских општина Нови Београд
98

Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Установе културе „Новобеоградска културна мрежа”

Акти градских општина Нови Београд
99

Правилник о солидарној помоћи

Акти градских општина Нови Београд
101

Правилник о изменама и допунама Правилника о платама, накнадама и другим примањима запослених у Управи Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
101

Решење о утврђивању престанка дужности члану Већа Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
102

Решење о избору члана Већа Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
102

Решење о оснивању Савета за безбедност Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
102

Решење о измени Решења о избору чланова Комисије за родну равноправност Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
102

Решење о разрешењу в. д. директора Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
103

Решење о именовању в. д. директора Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
103

Решење о разрешењу и именовању Управног одбора Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
103

Решење о разрешењу и именовању Надзорног одбора Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
103

Решење о утврђивању престанка мандата директора ЈП Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
104

Решење о именовању в. д. директора ЈП Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
104

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП СЦ „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
104

Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Туристичке организације за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
104

Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Туристичке организације за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
104

Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Установе културе „Новобеоградска културна мрежа”

Акти градских општина Нови Београд
105

Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Установе културе „Новобеоградска културна мрежа”

Акти градских општина Нови Београд
105

Закључак о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
105

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
105

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
106

Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
106

Одлука о буџету Градске општине Палилула за 2023. годину

Акти градских општина Палилула
126

Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу

Акти градских општина Палилула
127

Одлука о ценама, начину и поступку давања у закуп, односно на коришћење покретне и непокретне имовине којом управља Градска општина Палилула

Акти градских општина Палилула
131

Решење о именовању Општинског савета родитеља предшколских установа и основних школа Градске општине Палилула за школску 2022/23. годину

Акти градских општина Палилула
132

Решење о именовању Општинског савета родитеља средњих школа Градске општине Палилула за школску 2022/23. годину

Акти градских општина Палилула