» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Одлука о буџету Градске општине Раковица за 2023. годину са Кадровским планом Градске општине Раковица за 2023. годину

Акти градских општина Раковица
32

Одлука о критеријумима, мерилима и начину за избор пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
36

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката цркава и верских заједница који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
37

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
37

Одлука о изменама и допунама Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у Градској општини Раковица

Акти градских општина Раковица
38

Решење о престанку функције локалног омбудсмана за националне мањине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
38

Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
39

Решење о престанку мандата председнику Надзорног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
39

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Центра за културу и образовање Раковица

Акти градских општина Раковица
39

Решење о именовању члана Надзорног одбора Центра за културу и образовање Раковица

Акти градских општина Раковица
39

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Центра за културу и образовање Раковица o изменама и допунама Статута Центра за културу и образовање Раковица

Акти градских општина Раковица
40

Решење о давању сагласности на одлуке Управног одбора Центра за културу и образовање Раковица и усвајању Плана и програма рада и Плана расхода и издатака за 2023. годину

Акти градских општина Раковица
40

Решење о давању сагласности на одлуке Надзорног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица” о усвајању Програма пословања за 2023. годину и Посебног програма коришћења субвенција из буџета Градске општине Раковица за 2023. годину

Акти градских општина Раковица
40

Закључак о усвајању Годишњег плана рада Штаба за ванредне ситуације Градске општине Раковица за 2023. годину са Годишњим планом рада

Акти градских општина Раковица