» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 39-2024, издат 2024-04-05
величина 186.92 Kb
1

Одлука о буџету Градске општине Звездара за 2023. годину са Кадровским планом Градске општине Звездара за 2023. годину

Акти градских општина Звездара
37

Одлука о издвајању буџетских средстава за санацију Астрогеодетског павиљона Астрономске опсерваторије и израде пројектне документације за спољно уређење комплекса Астрономске опсерваторије

Акти градских општина Звездара
38

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о одржавању чистоће у посебно насељеним местима градске општине Звездара – територија месних заједница Велики Мокри Луг и Мали Мокри Луг

Акти градских општина Звездара
38

Одлука о утврђивању Великог Мокрог Луга и Малог Мокрог Луга као посебно насељених места на подручју градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
38

Одлука о измени Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије градске општине Звездара у сталном саставу

Акти градских општина Звездара
39

Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
39

Решење о избору чланова Већа Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
39

Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
40

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о ценама услуга, ценама закупа пословног простора, ценама постављања и издавања рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
40

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора из реда запослених Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
40

Решење о именовању члана Надзорног одбора из реда запослених Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
40

Решење о именовању члана Надзорног одбора из реда оснивача Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
41

Решење о давању сагласности на План и програм пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” за 2023. годину са очекиваним остварењем Плана и програма пословања у 2022. години

Акти градских општина Звездара