» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана

Акти Града
1

Одлука о буџету Градске општине Земун за 2023. годину

Акти градских општина Земун
29

Одлука о измени Одлуке о некатегорисаним путевима и саобраћајним површинама у јавном коришћењу унутар блока на подручју градске општине Земун

Акти градских општина Земун
29

Одлука о изменама и допунама Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за градску општину Земун

Акти градских општина Земун
29

Решење о утврђивању престанка функције чланици Већа Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
30

Решење о избору члана Већа Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
30

Решење о изменама Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
30

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Пословни центар Земун”

Акти градских општина Земун
31

Решење о попуњавању положаја у I групи – начелника Управе Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
32

Решење о престанку рада на положају

Акти градских општина Гроцка
32

Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац
32

Одлука о буџету Градске општине Сурчин за 2023. годину

Акти градских општина Сурчин
64

Одлука о изменама Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
65

Одлука Скупштине Градске општине Сурчин број I-01-06-00-309/22 од 29. децембра 2022. године

Акти градских општина Сурчин
65

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Установе културе – Културни центар Сурчин

Акти градских општина Сурчин
66

Решење о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва кабловска дистрибуција Сурчин д.о.о. Београд – Сурчин за 2023. годину

Акти градских општина Сурчин
66

Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2022. годину

Акти градских општина Сурчин
66

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2023. годину

Акти градских општина Сурчин
66

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин за 2023. годину

Акти градских општина Сурчин
67

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже Сурчин за 2023. годину

Акти градских општина Сурчин
67

Решење о давању саглсности на Програм рада Установе културе – Културни центар Сурчин за 2023. годину

Акти градских општина Сурчин
67

Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Градске општине Сурчин за 2023. годину

Акти градских општина Сурчин
67

Закључак о усвајању Годишњег плана рада Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Сурчин за 2023. годину

Акти градских општина Сурчин