» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Градска чистоћа” на Одлуку којом се утврђују цене услуга које се односе на Програм чишћења и прања јавних површина са Одлуком

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова у Београдском драмском позоришту

Акти Града
2

Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач Град Београд за 2023. годину

Акти Града
3

Одлука о буџету Градске општине Чукарица за 2023. годину са Кадровским планом запослених у Управи ГО Чукарица за 2023. годину

Акти градских општина Чукарица
32

Одлука о изменама и допунама Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
33

Правилник о награђивању спортских организација за оставарене резултате

Акти градских општина Чукарица
34

Правилник о награђивању ученика спортиста и њихових наставника/професора

Акти градских општина Чукарица
35

Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
35

Одлука о управљању гробљима и сахрањивању на територији градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
38

Одлука о буџету Градске општине Сопот за 2023. годину

Акти градских општина Сопот
55

Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за културу Сопот

Акти градских општина Сопот
55

Решење o постављењу начелника Управе Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
56

Закључак о давању сагласности за брисање објекта – некатегорисаног пута

Акти градских општина Сурчин
56

Анекс I Колективног уговора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”

Колективни уговори