» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Београдске електране” на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о ценама топлотне енергије са одлуком

Акти Града
2

Правилник о престанку важења Правилника о мерилима и критеријумима о учешћу корисника и његових сродника обавезних на издржавање у трошковима помоћи у кући, дневног боравка, персоналне асистенције, привременог смештаја и становања уз подршку

Акти Града
2

Одлука о врсти, обиму и критеријумима за награђивање ученика и студената из буџета Градске општине Врачар за 2023. годину

Акти градских општина Врачар
3

Одлука о утврђивању износа за награђивање ученика у 2023. години који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде

Акти градских општина Врачар
4

Одлука о утврђивању садржаја и вредности финансијске помоћи за децу и породицу из буџета Градске општине Врачар за 2023. годину

Акти градских општина Врачар
5

Решење о давању сагласности на Предлог програма рада Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд” за 2023. годину

Акти градских општина Стари град
5

Решење о давању сагласности на Предлог финансијског плана Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд” за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину

Акти градских општина Стари град
5

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
6

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
6

Одлука о другој измени Одлуке о разрешењу и именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова, секретара и заменика секретара Изборне комисије Градске општине Обреновац у сталном саставу

Акти градских општина Обреновац
7

Одлука о седмој измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
7

Одлука о давању на коришћење пословног простора у јавној својини Града Београда чији је корисник Градска општина Обреновац, а којим управља ЈП „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
8

Решење о именовању саветника за заштиту права пацијената

Акти градских општина Сурчин
8

Решење о именовању заменика саветника за заштиту пацијената

Акти градских општина Сурчин