» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Показатељ повећања потрошачких цена у фебруару 2023. године

Акти Града
1

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Врачар – 1

Акти градских општина Врачар
6

Решење о измени Решења о избору чланова комисије за прописе, управу и административно -мандатна питања Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
7

Решење о постављењу начелника Управе Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
7

Одлука о расписивању јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уграддње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе у унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији градске општине Обреновац са јавним позивом

Акти градских општина Обреновац
11

Решење о допуни Решења о одређивању улица у насељеним местима на територији градске општине Сопот из којих се врши одвожење кућног смећа

Акти градских општина Сопот
11

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
11

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
12

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
12

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
13

Одлука о обављању послова екстерне ревизије завршног рачуна буџета Градске општине Сурчин за 2022. годину

Акти градских општина Сурчин
13

Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
13

Решење о образовању Комисије за родну равноправност Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
13

Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа Сурчин

Акти градских општина Сурчин
14

Закључак о давању сагласности на Одлуку о измени Ценовника Туристичке организације Градске општине Сурчин са Одлуком

Акти градских општина Сурчин