» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за градску општину Земун

Акти градских општина Земун
1

Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
2

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
2

Одлука о измени Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
2

Решење о измени и допуни Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
2

Решење о образовању Савета за здравље Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
3

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Установе културе „Новобеоградска културна мрежа”

Акти градских општина Нови Београд
3

Решење о именовању в. д. директора Установе културе „Новобеоградска културна мрежа”

Акти градских општина Нови Београд
4

Закључак о давању сагласности на Одлуку о измени Статута ЈП Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
4

Одлука о престанку мандата одборницима Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
4

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
4

Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Раковица за 2023. годину

Акти градских општина Раковица
39

Одлука о образовању јединица цивилне заштите опште намене и специјализованих јединица цивилне заштите за узбуњивање за територију градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
40

Одлука о изменама Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за градску општину Раковица

Акти градских општина Раковица
40

Одлука о утврђивању престанка функције заменика члана Изборне комисије Градске општине Раковица у сталном саставу

Акти градских општина Раковица
40

Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
40

Решење о престанку дужности директора Центра за културу и образовање Раковица

Акти градских општина Раковица
41

Решење о именовању директора Центра за културу и образовање Раковица

Акти градских општина Раковица
41

Закључак о усвајању Годишњег извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације Градске општине Раковица за 2022. годину са Извештајем

Акти градских општина Раковица
42

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
42

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
43

Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Савски венац за 2023. годину

Акти градских општина Савски венац
57

Решење о изменама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац