» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Вождовац за 2023. годину

Акти градских општина Вождовац
17

Одлука о измени Одлуке о финансирању активности из области образовања и васпитања из буџета Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
17

Одлука о разрешењу председника и члана Изборне комисије Градске општине Вождовац у сталном саставу

Акти градских општина Вождовац
18

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоцу дужности директора Установе „Дом културе Рипањ”

Акти градских општина Вождовац
18

Решење о именовању директора Установе „Дом културе Рипањ”

Акти градских општина Вождовац
18

Решење о изменама Решења о именовању Управног одбора Установе „Дом културе Рипањ”

Акти градских општина Вождовац
18

Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Установе „Дом културе Рипањ”

Акти градских општина Вождовац
19

Решење о изменама и допуни Решења о избору савета месних заједница на територији градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
19

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
19

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
19

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
21

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
27

Одлука о престанку рада Фонда „Зоран Божиновић”

Акти градских општина Палилула
27

Одлука о обављању послова екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Градске општине Палилула за 2022. годину

Акти градских општина Палилула
27

Решење о престанку функције заменика председника градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
27

Решење о избору заменика председника градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
28

Решење о избору Комисије за родну равноправност Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
28

Решење о давању сагласности на Статут Центра за културу „Влада Дивљан”

Акти градских општина Палилула
28

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Туристичке организације Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
28

Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
29

Одлука о образовању јединица цивилне заштите опште намене и специјализованих јединица цивилне заштите за узбуњивање за територију градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
30

Одлука о висини накнаде за рад председнику и члановима Управног и Надзорног одбора Спортске организације Чукарица

Акти градских општина Чукарица
30

Одлука о висини накнаде за рад председнику и члановима Управног и Надзорног одбора Туристичке организације Чукарица

Акти градских општина Чукарица
30

Одлука о висини накнаде за рад председнику и члановима Управног и Надзорног одбора Културне установе „Галерија ’73”

Акти градских општина Чукарица
31

Одлука о висини накнаде за рад председнику и члановима Управног и Надзорног одбора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
31

Решење о констатовању престанка мандата члана Већа Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
31

Решење о утврђивању престанка мандата директора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
32

Решење о именовању вршиоца дужности директора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
32

Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Спортске организације Чукарица

Акти градских општина Чукарица
32

Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Спортске организације Чукарица

Акти градских општина Чукарица
32

Решење о разрешењу председника Управног одбора Спортске организације Чукарица

Акти градских општина Чукарица
33

Решење о именовању председника Управног одбора Спортске организације Чукарица

Акти градских општина Чукарица
33

Закључак о усвајању Годишњег плана рада Штаба за ванредне ситуације Градске општине Чукарица за 2023. годину са Годишњим планом

Акти градских општина Чукарица