» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и начину обављања послова централизованих јавних набавки од стране Службе за централизоване јавне набавке и контроло набавки и утврђивању списка предмета централизованих јавних набавки

Акти Града
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
2

Одлука о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2023. годину

Акти градских општина Звездара
20

Одлука о измени и допуни Одлуке о додели беби-пакета новорођеној деци на територији градскеопштине Звездара

Акти градских општина Звездара
20

Одлука о покретању поступка израде програма гасификације на делу територије градске општине Звездара – насеља Велики Мокри Лук, Мали Мокри Луг, Зелено брдо, Миријево и Звездарска шума

Акти градских општина Звездара
20

Одлука о обављању послова екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Градске општине Звездара за 2022. године

Акти градских општина Звездара
21

Решење о измени Решења о избору члана Већа Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
21

Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
21

Решење о именовању Савета Дечјег позоришног фестивала „Позориште звездариште”

Акти градских општина Звездара
22

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења Градска општина Гроцка

Акти градских општина Гроцка
22

Пречишћен текст Оснивачког акта ЈП за развој градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
27

Решење о утврђивању престанка мандата директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка

Акти градских општина Гроцка
27

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка

Акти градских општина Гроцка
27

Решење о утврђивању престанка рада на положају вд начелнику Управе Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
28

Решење о постављењу начелника Управе Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
28

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
28

Решење о избору члана Већа Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
28

Решење о престанку мандата директора Туристичке организације Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
28

Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
29

Решење о престанку дужности председника Управног одбора Центра за културу Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
29

Решење о престанку вршења дужности председника Надзорног одбора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
29

Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
29

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Топлификација” Лазаревац за 2023. годину

Акти градских општина Лазаревац
30

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац за 2023. годину

Акти градских општина Лазаревац
30

Решење о давању сагласности на Посебан програм ЈПКП „Лазаревац” за 2023. годину о коришћењу средстава буџета Градске општине Лазаревац по основу субвенција

Акти градских општина Лазаревац
30

Колективни уговор код послодавца Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Колективни уговори