» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 76-2024, издат 2024-06-14
величина 179.39 Kb
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Акти Града
2

Одлука о измени Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда

Акти Града
4

Одлука о изради плана детаљне регулације за спајање топловодних мрежа грејних подручја Карабурме, топлане „Миријево” и топлане „Вишњичка бања”, градске општине Палилула и Звездара

Акти Града
5

Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”

Акти Града
5

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд” Београд

Акти Града
6

Решење о давању сагласности Секретаријату за јавни превоз да једнострано због јавног интереса раскине Уговор о јавно-приватном партнерству у обављању делатности експлоатације и одржавања система за наплату карата и управљање возилима у јавном линијском превозу путника у Београду број Града XXXIV-08-401.1-7од 14. маја 2021. године и број Приватног партнера 163/2021 од 17. маја 2021. године, са Анексом 1 број Града XXXIV-08-401.1-7 од 18. фебруара 2022. године и број Приватног партнера 72/2022 од 21. фебруара 2022. године,закљученим са Приватним партнером – Конзорцијумом којег чини група понуђача: 1. KENTKART SOUTHEAST EUROPE DOO BEOGRAD, Макензијева 24, Београд, матични број 20514841, ПИБ 106037154, 2. KENT KART ANADOLU ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ из Истанбула, Турска, матични број 869487 и 3. KENT KART EGE ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ из Истанбула, Турска, матични број 388815

Акти Града
6

Аутентично тумачење одредаба члана 23. став 1. и члана 24. Одлуке о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини града Београда, односно на којима град Београд има посебна својинска овлашћења („Службени лист Града Београда”, бр. 63/16, 50/18, 26/19 и 52/19)

Акти Града
7

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Градска чистоћа” на Одлуку којом се утврђује цена услуге санације дивљих депонија на јавним површинама са Одлуком

Акти Града
8

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за спајање топловодних мрежа грејних подручја Карабурме, топлане „Миријево” и топлане „Вишњичка бања”, Градске општине Палилула и Звездара

Акти Града