» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Решење о измени Решења о образовању интерресорних комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом за територију града Београда

Акти Града
2

Одлука о промени Статута Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
3

Одлука о изменама и допуни Пословника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину

Акти градских општина Стари град
35

Одлука о додели награда и других јавних признања Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
36

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
41

Решење о престанку мандата директору „Староградске фондације”

Акти градских општина Стари град
41

Решење о именовању директора „Староградске фондације”

Акти градских општина Стари град
42

Решење о усвајању Годишњег извештаја о раду омбудсмана градске општине Стари град за 2022. годину

Акти градских општина Стари град
42

Решење о усвајању Извештаја о пословању Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд” за период јануар–децембар 2022. године

Акти градских општина Стари град
42

Решење о усвајању Извештаја Надзорног одбора Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд” за период јануар–децембар 2022. године

Акти градских општина Стари град
43

Одлука о образовању јединица цивилне заштите

Акти градских општина Обреновац
44

Одлука о образовању јединица цивилне заштите опште намене, специјализованих јединица цивилне заштите за узбуњивање, именовању повереника и заменика повереника цивилне заштите за територију градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
45

Одлука о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање за територију ГО Сурчин

Акти градских општина Сурчин