» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Правилник о условима и критеријумима одобравања програма учествовања београдских спортских организација у европским и регионалним клупским такмичењима

Акти Града
3

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд – целина XX, општине Гроцка, Палилула, Звездара и Вождовац (насеља Калуђерица, Лештане, Болеч, Винча и Ритопек)

Акти Града
4

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за делове насеља Раковица село и Бели поток, јужно од ауто-пута Е 75, градска општина Вождовац

Акти Града
5

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Просторног плана дела градске општине Гроцка

Акти Града
7

Одлука о успостављању сарадње између Градске општине Звездара, Град Београд, Република Србија и Општине Херцег Нови, Црна Гора

Акти градских општина Звездара
7

Решење о давању сагласности на Статут Културне установе „Галерија ’73”

Акти градских општина Чукарица
7

Одлука о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
8

Решење о давању сагласности ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” на Одлуку о повећању цена пијачних услуга, погребних услуга, превоза скелом преко Дунава и ценовник осталих услуга са Одлуком

Акти градских општина Гроцка
9

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за комуналну привреду „Лазаревац” на Одлуку о измени и допуни Одлуке о ценама услуге подизања и одржавања јавних зелених површина са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац