» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја између комплекса Новог гробља и планираних саобраћајница Унутрашњи магистрални полупрстен и Нова 4, градска општина Звездара

Акти Града
2

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Просторног плана дела градске општине Сурчин

Акти Града
3

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
4

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Вождовац за 2023. годину

Акти градских општина Вождовац
20

Одлука о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Вождовац и платама изабраних, именовани и постављених лица

Акти градских општина Вождовац
20

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Вождовац за 2022. годину

Акти градских општина Вождовац
39

Одлука о измени Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Вождовац у сталном саставу

Акти градских општина Вождовац
39

Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Установе „Вождовачки центар – Шумице”

Акти градских општина Вождовац
39

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Пословни центар – Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
39

Решење о разрешењу и именовању овлашћеног представника оснивача у Скупштини Привредног друштва „Спортски центар Вождовац” д.о.о. Београд

Акти градских општина Вождовац
40

Одлука о успостављању сарадње између Градске општине Стари град у Београду, Република Србија и Града Дуђијангјен, провинција Сечуан, Народна Република Кина

Акти градских општина Стари град