» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Одлука о придруженом чланству града Београда Асоцијацији градова „Еуроцитиес”

Акти Града
1

Одлука о припремању регулационог плана блока између улица Панте Срећковића, Супилове, Вељка Дугош евића и продужетака улице Дагише Лапчевића

Акти Града
2

Одлука о припремању регулационог плана између: Северног булевара, Вељка Дугошевића, Супилове, Панте Срећковића, Драгице Правице и границе ДУП-а Спортско-рекреативног комплекса градског парка „Звездара”

Акти Града
2

Одлука о припремању регулационог плана простора између улица: Цара Душана, Саобраћајнице Т6, лесног одсека Дунава, земунског гробља и границе регулационог плана старог језгра Земуна – Прегревица, општина Земун

Акти Града
3

Одлука о припремању регулационог плана за изградњу магистралног топловода од котларнице у насељу „Сава Ковачевић” до грејног подручја топлане „Нови Београд”

Акти Града
3

Регулациони план за гасификацију насеља Батајница

Акти Града
7

Регулациони план Блока 67 у Новом Београду – И фаза (измена ДУП-а Блока 67 у Новом Београду између улица: Хо Ши Минове, Јурија Гагарина, 2а–2а и 2–2)

Акти Града
11

Регулациони план подручја између улица: Кнеза Вишеслава, Петра Мартиновића, Београдског батаљона и Жарковачке – локација „Михајловац”

Акти Града
15

Регулациони план реконструкције блока између улица: Милешевске, Божидара Аџије, Војводе Драгомира и 14. децембра

Акти Града
22

Регулациони план реконструкције блокова 41а, 41 и дела Блока 43 у Новом Београду

Акти Града
43

Решење о давању сагласности на Одлуку о допунама цена пијачних услуга ЈКП „Градске пијаце”

Акти Града
43

Решење о давању сагласности на Одлуку о допунама ценовника услуга Јавног предузећа „Ада Циганлија”

Акти Града
43

Решење о давању сагласности на измене и допуне Ценовника услуга ЈКП „Паркинг сервис” за паркирање возила у вишеетажним паркинг просторима, у подземном паркинг простору „Вуков споменик”, у бокс гаражама, на посебним, повременим, сезонским и паркиралиштима по уговору

Акти Града
44

Закључак о приступању изради регулационог плана дела централне зоне – блокова између улица: Ђуре Ђаковића, Кнез Милетине и Ђорђа Јовановића – општина Стари град

Акти Града
45

Закључак о приступању изради регулационог плана дела централне зоне – северни део И месне заједнице у Земуну између улица: Ђуре Ђаковића, Карађорђеве, продужетка улице Джона Кенедија и Кеја ослобођења

Акти Града
45

Закључци о мерама за рационално трошење воде у граду Београду

Акти Града
46

Одлука о утврђивању вредности бода за обрачунавање висине накнаде за коришћење грађевинског земљишта у викенд рејону у 2003. години

Акти градских општина Гроцка
46

Одлука о измени Одлуке о утврђивању вредности бода за обрачунавање висине накнаде за коришћење грађевинског земљишта у 2003. години

Акти градских општина Гроцка
47

Одлука о приступању изради урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта у Лештанима

Акти градских општина Гроцка
47

Одлука о приступању изради измене и допуне Детаљног урбанистичког плана дела ИИ месне заједнице у Гроцкој

Акти градских општина Гроцка
48

Одлука о подизању споменика Илији Гарашанину у Гроцкој у парку код цркве

Акти градских општина Гроцка
48

Одлука о измени и допуни Одлуке о приступању изради урбанистичког пројекта за изградњу бензинске станице у Врчину

Акти градских општина Гроцка
48

Одлука о платама изабраних, постављених и именованих лица и накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
50

Одлука о измени рока за подношење пријава по расписаном конкурсу за расподелу станова солидарности и кредита

Акти градских општина Обреновац