» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја града Београда

Акти Града
1

Решење о именовању директора Музеја града Београда

Акти Града
1

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Културног центра Београда

Акти Града
1

Решење о именовању директора Културног центра Београда

Акти Града
2

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Историјског архива Београда

Акти Града
2

Решење о именовању директора Историјског архива Београда

Акти Града
2

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Омладинског позоришта „Дадов”, Београд

Акти Града
2

Решење о именовању директора Омладинског позоришта „Дадов”, Београд

Акти Града
2

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за заштиту споменика културе града Београда

Акти Града
3

Решење о именовању директора Завода за заштиту споменика културе града Београда

Акти Града
3

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Позоришта лутака „Пинокио”

Акти Града
3

Решење о именовању директора Позоришту лутака „Пинокио”

Акти Града
3

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Битеф театра

Акти Града
3

Решење о именовању директора Битеф театра

Акти Града
4

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Позоришта „Звездара театар”

Акти Града
4

Решење о именовању директора Позоришта „Звездара театар”

Акти Града
4

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Установе културе Гварнеријус

Акти Града
4

Решење о именовању директора Установе културе Гварнеријус

Акти Града
4

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Малог позоришта „Душко Радовић”

Акти Града
5

Решење о именовању директора Малог позоришта „Душко Радовић”

Акти Града
5

Решење о разрешењу дужности директора Београдског драмског позоришта

Акти Града
5

Решење о именовању директора Београдског драмског позоришта

Акти Града
5

Решење о разрешењу дужности директора Позоришта Бошко Буха

Акти Града
5

Решење о именовању директора Позоришта Бошко Буха

Акти Града
6

Решење о разрешењу дужности директора Југословенског драмског позоришта

Акти Града
6

Решење о именовању директора Југословенског драмског позоришта

Акти Града
6

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома омладине Београда

Акти Града
6

Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома омладине Београда

Акти Града
6

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Позоришта „Пуж”

Акти Града
7

Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта „Пуж”

Акти Града
7

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација” Београд

Акти Града
7

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација” Београд

Акти Града
7

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Градско стамбено” Београд

Акти Града
7

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Градско стамбено” Београд

Акти Града
8

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП”

Акти Града
8

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП”

Акти Града
8

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије” Београд

Акти Града
8

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије” Београд

Акти Града
9

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава” Београд

Акти Града
9

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава” Београд

Акти Града
9

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за управљање парковима и обезбеђивање услова за њихово уређење, употребу, унапређење и заштиту на подручју градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица „Београдски парк”

Акти Града
9

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за управљање парковима и обезбеђивање услова за њихово уређење, употребу, унапређење и заштиту на подручју градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица „Београдски парк”

Акти Града
10

Решење о именовању вршиоца дужности директора Апотекарске установе – Апотека „Београд”

Акти Града
10

Решење о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Установе културно-образовних делатностиДом омладине Београда

Акти Града
10

Решење о разрешењу члана Управног одбора Историјског архива Београда

Акти Града
10

Решење о разрешењу председника Управног одбора Педагошког музеја

Акти Града
11

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду

Акти Града
18

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
18

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
19

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Младеновац за 2022. годину

Акти градских општина Младеновац
23

Решење о утврђивању престанка функције члана Већа Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац