» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
1

Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
2

Одлука о допуни Одлуке о Управи Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Одлука о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2023. годину

Акти градских општина Звездара
21

Одлука о додели мултимедијалног образовног материјала за подстицање раног развоја новорођене деце на територији градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
22

Одлука о доношењу Програма гасификације на делу територије градске општине Звездара – насеља Велики Мокри Луг, Мали Мокри Луг, Зелено брдо, Миријево и Звездарска шума

Акти градских општина Звездара
22

Одлука о измени Одлуке о покретању поступка израде програма гасификације на делу територије градске општине Звездара – насеља Велики Мокри Луг, Мали Мокри Луг, Зелено брдо, Миријево и Звездарска шума

Акти градских општина Звездара
23

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Звездара за 2022. годину

Акти градских општина Звездара
41

Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Звездара у сталном саставу

Акти градских општина Звездара
41

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” са огласом

Акти градских општина Звездара
43

Одлука о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” у ликвидацији за период 1. јануар 2022. године – 31. децембар 2022. године

Акти градских општина Звездара
43

Одлука о усвајању редовног Годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” у ликвидацији за 2022. годину са стањем на дан 31. децембар 2022. године

Акти градских општина Звездара
43

Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
43

Решење о избору члана Већа Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
44

Решење о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
44

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП СЦ „Олимп – Звездара” о изменама и допунама Одлуке о ценама услуга закупа пословног простора и постављању реклама и издавања рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
45

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” Београд за 2023. годину са очекиваним остварењем Плана и програма у 2022. години

Акти градских општина Звездара
45

Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац