» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 39-2024, издат 2024-04-05
величина 186.92 Kb
1

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Позоришту Пуж

Акти Града
1

Одлука о избору стратешког партнера за реализацију Програма гасификације на делу територије градске општине Звездара – насеља Велики Мокри Луг, Мали Мокри Луг, Зелено брдо, Миријево и Звездарска шума

Акти градских општина Звездара
2

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Стари град за 2022. годину

Акти градских општина Стари град
37

Одлука о измени Одлуке о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу

Акти градских општина Стари град
37

Одлука о покретању поступка израде Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности на подручју градске општине Стари град за период од 2023. до 2026. године

Акти градских општина Стари град
38

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана пословања Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд” за 2023. годину

Акти градских општина Стари град
38

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд” за 2023. годину

Акти градских општина Стари град
38

Решење о избору члана Већа Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
39

Решење о давању сагласности на Статут Културне установе „Галерија ’73”

Акти градских општина Чукарица
39

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоцу дужности директора Културне установе „Галерија ’73”

Акти градских општина Чукарица
39

Решење о именовању вршиоца дужности директора Културне установе „Галерија ’73”

Акти градских општина Чукарица
39

Решење о разрешењу Управног одбора Културне установе „Галерија ’73”

Акти градских општина Чукарица
39

Решење о именовању Управног одбора Културне установе „Галерија ’73”

Акти градских општина Чукарица
40

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Туристичке организације Чукарица

Акти градских општина Чукарица
40

Решење о именовању чланова Управног одбора Туристичке организације Чукарица

Акти градских општина Чукарица
40

Одлука о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији ГО Чукарица

Акти градских општина Чукарица
41

Одлука о четвртој измени Одлуке о образовању и именовању Комисије за планове

Акти градских општина Обреновац
41

Стратегија управљања ризицима Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
45

Решење о давању саглсности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу о четрнаестој измени Ценовника услуга предузећа са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
46

Решење о образовању Централне комисије за утврђивање штета насталих услед елементарне непогоде проузроковане падавинама на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
46

Одлука о измени Одлуке о давању у закуп пословног простора

Акти градских општина Сурчин
47

Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа Сурчин за 2023. годину

Акти градских општина Сурчин
47

Решење о именовању директора Установе културе – Културни центар Сурчин

Акти градских општина Сурчин
47

Решење о престанку дужности председнику и члановима Управног одбора Туристичке организације Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
47

Решење о именовању Управног одбора Туристичке организације Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
48

Решење о престанку дужности председнику и члановима Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
48

Решење о именовању Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин