» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
1

Одлука о измени Одлуке о разрешењу и именовању председника, заменика председника, чланова, заменика чланова, секретара и заменика секретара Изборне комисије Градске општине Врачар у сталном саставу

Акти градских општина Врачар
2

Одлука о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Врачар” – у ликвидацији за 2022. годину

Акти градских општина Врачар
2

Одлука о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Установе Спортско-рекреативно образовни центар„Врачар” Београд – у ликвидацији

Акти градских општина Врачар
2

Решење о престанку функције заменику председника градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Решење о избору заменика председника градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
3

Решење о разрешењу члана Већа Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
3

Решење о избору члана Већа Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
3

Решење о избору чланова сталних радних тела Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
4

Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Установе културе „Божидарац – Врачар”, Београд

Акти градских општина Врачар
4

Решење о именовању председника Надзорног одбора Установе културе „Божидарац – Врачар”, Београд

Акти градских општина Врачар
4

Решење о образовању Савета за миграције Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
4

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
5

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2023. годину

Акти градских општина Палилула
24

Решење о изменама и допунама Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
25

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Центра за културу „Влада Дивљан”

Акти градских општина Палилула
25

Одлука о проглашењу ванредне ситуације за део територије градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка