» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Упутство о измени Упутства о раду трезора Града Београда

Акти Града
5

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја између Манасијеве улице, Булевара војводе Мишића, Мостарске петље, Булевара војводе Путника, Кварнерске, Праховске и Ситничке улице, градска општина Савски венац

Акти Града
6

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за насеље Мали Мокри Луг, општина Звездара (фаза 1). за блокове 95 и 98, између улица Иве Маринковића, Микенске, Нове Б6 и Нове А1

Акти Града
7

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја између ауто-пута и СМТ-а, Мали Мокри Луг, градска општина Звездара

Акти Града
8

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део приобалног подручја на десној обали Дунава, КО Вишњица, градска општина Палилула

Акти Града
9

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за зону комерцијалних садржаја северно од Добановачког пута, градска општина Земун

Акти Града
11

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена Плана детаљне регулације четири месне заједнице општине Звездара и Вождовац – насеље „Падина” за макрограђевински блок 13

Акти Града
12

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације простора између Батајничког пута, стамбеног насеља и Комплекса специјалне намене „13. мај”, реке Дунав и границе Плана детаљне регулације Привредне зоне „Горњи Земун” – зоне 3 и 4, градска општина Земун (прва фаза)

Акти Града
13

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса између улица: Војислава Илића, Станислава Сремчевића, Раваничке, Дојранске, Тонета Томшича, Трајка Стаменковића, Светомира Николића, Душана Дугалића и Брегалничке (блокови 1-7), општина Звездара,у Београду, за Блок 2 између улица: Војислава Илића, Бледске, Светомира Николајевића и Гвоздићеве

Акти Града
14

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за БИО 4 кампус уз Улицу војводе Степе, градска општина Вождовац

Акти Града
16

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације простора између Улице цара Душана, саобраћајнице Т 6, лесног одсека Дунава, Земунског гробља и границе Регулационог плана старог језгра Земуна – Прегревица, општина Земун, за део Блока 7, зона „К”, подзона „К1”

Акти Града
17

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за подручје између улица: Тодора од Сталаћа, Јована Рајића, Сазонове, Ђердапске, Јужног булевара и планиране трасе УМП-а, градска општина Врачар

Акти Града
18

Показатељ повећања потрошачких цена у августу 2023. године

Акти Града
19

Решење о изменама Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Пословни центар – Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
19

Решење о изменама Решења о избору савета месних заједница на територији градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
19

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
20

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
20

Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
21

Решење о измени Решења о избору чланова сталних радних тела Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
21

Решење о измени Решења о избору чланова Комисије за прописе, управу и административно-мандатна питања

Акти градских општина Врачар
22

Обавештење Завода за заштиту споменика културе града

Акти јавних предузећа и других организација
22

Обавештење Завода за заштиту споменика културе града

Акти јавних предузећа и других организација
23

Обавештење Завода за заштиту споменика културе града

Акти јавних предузећа и других организација