» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Одлука о измени Одлуке о оснивању привредног друштва Спортски центар „Нови Београд” д. о. о.

Акти Града
1

Одлука о измени и допуни Одлуке о изради плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде

Акти Града
2

Одлука о престанку важења Одлуке о изради плана детаљне регулације подручја Аде Хује, градска општина Палилула

Акти Града
2

Одлука о измени Одлуке о изради измена и допуна плана детаљне регулације за подручје између улица: Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, за Блок 32

Акти Града
3

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између насеља Степа Степановић, Кумодрашког потока и планиране саобраћајнице СМТ, од Улице борске до петље Ласта, градска општина Вождовац

Акти Града
4

Одлука о изради измена и допуна плана детаљне регулације за насеље Мали Мокри Луг, општина Звездара (Фаза 1), за блокове 95 и 98, између улица Иве Маринковића, Микенске, Нове Б6 и Нове А1

Акти Града
5

Одлука о изради измена и допуна плана детаљне регулације за део територије градске општине Раковица уз Улицу кнеза Вишеслава, за Блок 3

Акти Града
7

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између ауто-пута и СМТ-а, Мали Мокри Луг, градскаопштина Звездара

Акти Града
8

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између Манасијеве улице, Булевара војводе Мишића, Мостарске петље, Булевара војводе Путника, Кварнерске, Праховске и Ситничке улице, градска општина Савски венац

Акти Града
9

Одлука о изради плана детаљне регулације за зону комерцијалних садржаја северно од Добановачког пута, градска општина Земун

Акти Града
10

Одлука о изради измена и допуна плана детаљне регулације простора између –улица Цара Душана, саобраћајнице Т6, лесног одсека Дунава, Земунског гробља и границе Регулационог плана Старог језгра Земуна – Прегревица, општина Земун, за део Блока 10, за КП 10665/1 КО Земун

Акти Града
11

Одлука о изради измена плана детаљне регулације четири месне заједнице општине Звездара и Вождовац – насеље „Падина” за макрограђевински Блок 13

Акти Града
13

Одлука о изради плана детаљне регулације за део приобалног подручја на десној обали Дунава, КО Вишњица, градска општина Палилула

Акти Града
14

Одлука о изради плана детаљне регулације за БИО 4 кампус уз Улицу војводе Степе, градска општина Вождовац

Акти Града
15

Одлука о изради измена и допуна плана детаљне регулације комплекса између улица: Војислава Илића, Станислава Сремчевића, Раваничке, Дојранске, Тонета Томшича, Трајка Стаменковића, Светомира Николића, Душана Дугалића и Брегалничке (блокови 1–7), општина Звездара, у Београду, за Блок 2 између улица: Војислава Илића, Бледске, Светомира Николајевића и Гвоздићеве

Акти Града
17

Одлука о изради измена и допуна плана детаљне регулације простора између Батајничког пута, стамбеног насеља и комплекса специјалне намене „13. мај”, реке Дунав и границе плана детаљне регулације привредне зоне „Горњи Земун” – зоне 3 и 4, градска општина Земун (прва фаза)

Акти Града
18

Одлука о изради плана детаљне регулације за подручје између улица: Тодора од Сталаћа, Јована Рајића, Сазонове, Ђердапске, Јужног булевара и планиране трасе УМП-а, градска општина Врачар

Акти Града
19

Одлука о изради плана детаљне регулације за каблирање надземних електроенергетских водова 110 kV од ТС Београд 5 до ТС Београд 12 (ФОБ), градска општина Нови Београд

Акти Града
20

Одлука о изради плана детаљне регулације Просторне целине Дедиње на Сењаку, за блокове 29, 21 и 33, градска општина Савски венац

Акти Града
21

Одлука о изради измена и допуна плана детаљне регулације дела подручја Аде Хује (зона А), општине Стари град и Палилула, за Блок 4А1

Акти Града
23

Одлука о измени Одлуке о изради плана генералне регулације блоковских саобраћајницa са паркинг просторима на територији града Београда

Акти Града
23

Одлука о повећању основног капитала Јавног предузећа „Градско стамбено” Београд

Акти Града
23

Одлука о додели назива улици на територији градске општине Палилула

Акти Града
24

Одлука о измени Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Вождовац

Акти Града
24

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Гроцка

Акти Града
24

Одлука о додели назива улици на територији градске општине Чукарица

Акти Града
25

Измене и допуне плана детаљне регулације за подручје између улица: Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, градска општина Стари град, за Блок 36

Акти Града
34

Решење о утврђивању престанка функције члану Градског већа Града Београда

Акти Града
34

Закључак о исправци техничке грешке у Изменама и допунама Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I–XIX), 1. фаза, 2. етапа

Акти Града
36

Закључак о исправци техничке грешке у Плану детаљне регулације за насеље Сланци, градска општина Палилула

Акти Града
36

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације дела подручја Аде Хује (зона А), општине Стари град и Палилула, за Блок 4А1

Акти Града