» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2023. годину

Акти градских општина Барајево
34

Одлука о усвајању Стратегије унапређења положаја младих –градске општине Барајево за период 2023–2027. године са Стратегијом

Акти градских општина Барајево
39

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „10. октобар” Барајево са огласом

Акти градских општина Барајево
41

План детаљне регулације гробља у месној заједници Гунцати, градска општина Барајево

Акти градских општина Барајево
50

Решење о именовању Општинског савета родитеља Градске општине Барајево за школску 2023/2024. годину

Акти градских општина Барајево
51

Решење о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
51

Решење о давању сагласности на Ребаланс 3. Програма пословања ЈКП „10. октобар” Барајево за 2023. годину

Акти градских општина Барајево
51

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке– о ценама производа и услуга ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
51

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Плана и програма –рада са финансијским планом Установе културе Центар за културу Барајево за 2023. годину

Акти градских општина Барајево
52

Друга измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2023. годину

Акти градских општина Обреновац
76

Одлука о допуни Одлуке о Управи Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
76

Одлука о четвртој измени Одлуке о разрешењу и именовању председника, –заменика председника, чланова и заменика чланова, секретара и заменика секретара Изборне комисије Градске општине Обреновац у сталном саставу

Акти градских општина Обреновац
77

Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
79

Одлука о одржавању машинског дела кућних грејних инсталација у грејној сезони 2023/2024. године

Акти градских општина Обреновац
79

Решење о измени Решења о образовању Савета за безбедност Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
79

Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
80

Решење о другој измени Решења о именовању Надзорног одбора –Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац

Акти градских општина Обреновац